Mostra: Quessada. Sociedade e represión

Twitshot Partillar Isto
  • Categoría:
  • Resumo do evento
    Mostra: Quessada. Sociedade e represión en Ourense
  • Administrador do evento
  • Prazas Dispoñibéis
    Prazas Ilimitadas
  • Vistas: 479 .

A partir do 20 de decembro inauguramos a exposición «Quessada. Sociedade e represión» na Sala de Exposicións Afundación de Ourense, unha gran oportunidade para coñecer de preto o gran Xaime Quessada nunha impoñente relación de obras de diferentes coleccións públicas, sobre todo da propia Colección de Arte Afundación.


Invitados Confirmados