Mostra: Quessada. Sociedade e represión

Twitshot COMPARTE
  • Categoría:
  • Resumen del evento
    Mostra: Quessada. Sociedade e represión en Ourense
  • Administradores de eventos
  • Plazas disponibles
    Plazas ilimitadas
  • Vistas: 841 .

A partir do 20 de decembro inauguramos a exposición «Quessada. Sociedade e represión» na Sala de Exposicións Afundación de Ourense, unha gran oportunidade para coñecer de preto o gran Xaime Quessada nunha impoñente relación de obras de diferentes coleccións públicas, sobre todo da propia Colección de Arte Afundación.


Invitados confirmados