VII Encontro de conservación e restauración

Twitshot COMPARTE
  • Categoría:
  • Resumen del evento
    VII Encontro de conservación e restauración en Pontevedra
  • Administradores de eventos
  • Plazas disponibles
    Plazas ilimitadas
  • Vistas: 271 .

Mércores 15 de novembro

9h30 Acto de inauguración
 
10h00 “Introdución ao estudo dos materiais históricos: por que e
como”
Marc Gener
Arqueometalurgo. Centro Nacional de Investigacións Metalúrxicas (CENIM)-CSIC, grupo de Corrosión e Protección de Metais en Patrimonio Cultural e Construción (COPAC)
 
11h30 Descanso
 
12h00 “Teoría e praxe da intervención sobre ferros arqueolóxicos”
Jesús Alonso
Arqueólogo especialista en conservación e restauración
 
13h30 Coloquio
 
16h30 “Estudo preliminar da efectividade da preconsolidación de ferro arqueolóxico para estabilizar os ións cloruro durante o seu almacenamento. A corrosión dos obxectos de ferro durante a almacenaxe: estudo previo da efectividade de tres resinas acrílicas como protección”
Montserrat Lastras
Docente e investigadora do Departamento de Conservación e Restauración
de Bens Culturais da UPV
 
18h00 “Revisión crítica dos procesos de corrosión e sistemas de
estabilización de obxectos arqueolóxicos de ferro. Un caso
práctico de caracterización de produtos de corrosión e
extracción de ións cloruro”
Francisco Rodríguez
Propietario de The Oak Restauración y Diseño, S. L.
 
19h30  Coloquio
 
20h00-21h30  Visita ás salas do Sexto Edificio do Museo
 

Xoves 16 de novembro

9h30 A ciencia ao servizo da conservación e restauración do patrimo-
nio metálico”
Blanca Ramírez
Química e restauradora. Centro Nacional de Investigacións Metalúrxicas
(CENIM)-CSIC
 
11h00 Descanso
 
11h30 “A conservación de metais de procedencia arqueolóxica: estado
da cuestión”
Emma García
Conservadora-restauradora do Instituto do Patrimonio Cultural de España
(IPCE)
 
13h00 Coloquio
 
16h30 “Aplicacións da microscopía electrónica de varrido ao estudo
dos metais arqueolóxicos”
José Navarro
Xeólogo. Laboratorio de Análise de Materiais do IPCE
 
18h00 “O proceso de intervención do caldeiro de remaches de bronce
do Monte do Castro”
Lucía Espiño
Conservadora-restauradora de bens culturais
 
19h30 Coloquio
 
20h00 – 21h30 Visita ás salas do edificio Sarmiento do Museo
 

Venres 17  de novembro

9h30 “A chaqueta metálica. Escavando as armaduras dos últimos
lexionarios romanos en Hispania”
Miryam Hernández
Restauradora do Museo de León
 
11h00 Descanso
 
11h30 “A degradación do patrimonio metálico en museos e expo-
sicións. Efectos sinérxicos causados pola contaminación e
conservación preventiva”
Diana Lafuente
Investigadora en conservación do patrimonio. Colaboradora do
IPCE
 
13h00 Coloquio
 
13h30 Clausura

Invitados confirmados